Shop Mobile More Submit  Join Login
Sunflowers City(scan) by kinto42 Sunflowers City(scan) by kinto42
Cô gái và những đóa hướng dương khủng lồ. Nó mọc lên thật cao thật to, rễ nó đan lại với nhau tạo thành một thành phố phức tạp. Bức tranh là sự phản ánh sự thật rằng dù mọi thứ có trở nên phức tạp đến đâu thì vẫn bắt đầu từ những gì cơ bản nhất, như mục đích của yêu là cảm nhận nhau hay dạy học vì niềm vui cơ bản là được hiểu học trò và ngược lại.
:icont-lana:
T-lana Featured By Owner Oct 22, 2013  Hobbyist Traditional Artist
amazing!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 21, 2013
Image Size
99.3 KB
Resolution
960×678
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
569
Favourites
18 (who?)
Comments
2
Downloads
3
×